Bông hồng vàng

There are 6 products

Sản phẩm Bông hồng vàng Lakshmi Ấn độ được làm từ bông hoa hồng thật, và được che phủ bởi một lớp hóa chất bên ngoài làm cho bông hoa có thể giúp bông hoa giữ được mãi mãi. Tiếp đến là một lớp vàng thật được dát lên bông hoa đã qua hóa chất để giúp hoa tồn tại mãi theo thời gian.